Thứ Năm, 13/05/2021, 16:58 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Những giấc mơ đến từ đâu?

    Đó là một câu hỏi lâu đời, chúng ta đã thắc mắc và đưa ra nhiều lý thuyết trong hàng thiên niên kỷ. Mới đây, trong một nghiên cứu về 24.000 giấc mơ cho thấy chúng dường như là sự tiếp nối của thực tế.