Thứ Ba, 18/05/2021, 06:38 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Tin tặc chuyển sự chú ý sang lĩnh vực NFT

    Với sự bùng nổ đáng kinh ngạc trong những tháng gần đây, việc hacker chuyển hướng tấn công vào lĩnh vực tài sản được token hóa từ thế giới thực là điều đã được dự báo.