Tải ngay kẻo lỡ: 42 ứng dụng miễn phí tạm thời và 59 ứng dụng đang giảm giá

Tuấn Anh| 13/11/2021 10:37

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.

friday.png

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 42 ứng dụng miễn phí tạm thời và 59 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. ProShot $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Early Learning Kids:ABC & more $19.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Screen On - Keep Screen awake - Keep Screen ON $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Abc Cam Scanner Pro $5.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. NFC EMV Card Reader $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Shortcut Manager - Pin shortcuts @ home screen $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa

Trò chơi

 1. Neon Valley | AMOLED Black Game $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. Spaxe | Procedural Survival Space Alien Shooter $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 3. Homo Machina $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. Theme Park Simulator $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 5. Assassin Lord : Idle RPG (Magic) $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 7. King of Defense Premium: Tower Defense Offline $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 8. Tower of Farming - idle RPG (Soul Event) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 9. Trojan War Premium: Legend of Sparta $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 10. WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium) $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 11. Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 12. Siren Head The Project S $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Slender man RE $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. A Tale of Little Berry Forest 1 : Stone of magic $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. Defender Heroes Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 17. ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 18. Healing Matching Puzzle $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. MergeDown $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 21. Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. Survival Island: EVO raft pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Battery Widget $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. GoldOx - The Golden Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Rapid Launcher XP $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Black & White HD -Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Cirgus - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Color lines - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Glass Black - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Glass Neon - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Metal Circle - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Next Icon Pack Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Pixel Pie 3D - Icon Pack $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Rugo - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Win Metal - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. WhatsArt - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. On-screen Ruler (Pro) $2.49 -> $1.49; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. Search Duplicate File(SDF Pro) $7.49 -> $4.99; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 3. Guitar Songs Pro $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 4. ReactDev PRO: Become a Job Ready React Developer $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. E Numbers Pro $2.49 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Nature My - Europe $5.99 -> $3.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Nature My - North America $5.99 -> $3.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. Rec Recorder PRO $5.99 -> $2.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 9. SSH Server $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 10. Wifi Auto PRO $2.49 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 11. 3D Charts Pro $2.95 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. AR GPS Compass Map 3D Pro $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. Electron Config Engine $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 14. Radio components calculator++ $2.49 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. Paint By Numbers Creator Pro $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 16. SousVideUnlimited $7.99 -> $2.00; Hết hạn sau ? ngày nữa

Trò chơi

 1. Greenskin Invasion $3.49 -> $1.00; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. One Punch - LIMITED EDITION $8.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. SnakEscape: Escape from Snake Turn-Based Game $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Wolf and Eggs game for watches $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. BotSumo: Battle Arena 2-player $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Perplex $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Titan Quest $7.99 -> $2.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. AWAKENING HORROR 1-5 $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Bronze Age $1.99 -> $1.30; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Caapora Adventure - Ojibe's Revenge $3.99 -> $1.79; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Kingdom Two Crowns $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Marble Age: Remastered $4.49 -> $3.10; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. PowBall Renaissance $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. Predynastic Egypt $4.99 -> $3.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. RPG Celestial Hearts $3.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. Sudoku PRO $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 17. Word Search Super Pro (Ad Free) $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 18. DISTRAINT 2 $7.49 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. Labyrinth of the Witch DX $11.99 -> $5.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. Super64 Pro Emulator $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 21. The Escapists: Prison Escape $6.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. The Escapists 2: Pocket Breakout $6.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 23. Tiny Little Kingdoms $3.99 -> $2.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 24. Worms 2: Armageddon $5.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Black Purple - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Blackdiant Purple - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 3. Caelus Black: linear icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 4. Caelus: linear icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 5. Caelus White: linear icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 6. Cuticon Hexa - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 7. Dark Purple - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 8. Hexaring - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 9. Nambula Galaxy - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 10. Nambula Purple - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 11. Nambula Viorange - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 12. Sudus - Hexa Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 13. Transparent - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 14. Transparent Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 15. Hera Dark: Circle Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 16. Hera Icon Pack: Circle Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 17. Transparent White - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 18. Unusual Wallpapers $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 19. Gems Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tải ngay kẻo lỡ: 42 ứng dụng miễn phí tạm thời và 59 ứng dụng đang giảm giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO