Tải ngay kẻo lỡ: 32 ứng dụng miễn phí tạm thời và 61 ứng dụng đang giảm giá

Tuấn Anh | 12/10/2021, 10:12

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.

monday.png

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 32 ứng dụng miễn phí tạm thời và 61 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Money Manager - Expense Tracker, Personal Finance $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. STC - Shotgun Ballistics $6.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Unit Converter (Pega Pro) - Premium $7.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Calc Fast $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Word Resume Builder Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Word Resume Creator Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. BitProject $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. Reminder Pro $2.29 -> Miễn phí; Hết hạn sau ? ngày nữa

Trò chơi

 1. Super Runner {Pro} $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 2. Sudoku {Pega Pro} $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Sudoku {Premium Pro} $3.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Heroes Infinity Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. League of Stickman 2-Sword Demon $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Pixel Blade M Vip - Action rpg $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. Defense Heroes Premium: Defender War Tower Defense $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Ghost Hunter - idle rpg (Premium) $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Monkey GO Happy $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Sword Warriors Premium: Heroes Fight - Epic Action $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Sudden Warrior Plus (Tap RPG) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Superhero Robot Premium: Hero Fight $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. Tap Town - Soul Event $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. Everybody's RPG: Reborn $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 17. Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 18. Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. Superhero Fight Premium: Sword Battle $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. Deep Space: First Contact™ $2.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Battery Widget $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 2. Lines Square - White Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Supercons - The Superhero Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. GIN Icon Pack - Get It Now $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. Geometry PRO $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Math Studio $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Baggage - Packing list PRO (without ADS) $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 4. Cocktails Guide PRO (more functions without ads) $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Millimeter Pro - screen ruler, protractor, level $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Scalar Pro — Most Advanced Scientific Calculator $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. World History $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Learn C Programming Tutorial PRO - (NO ADS) $3.00 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 9. Learn Java: PRO by ApkZube (NO ADS) $3.00 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. Learn Python Programming Tutorial - PRO (No Ads) $3.00 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. ArtRage: Draw, Paint, Create -> $2.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
Quảng cáo

Trò chơi

 1. Downwell $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 2. GRIS $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Gunslugs 2 $3.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Icewind Dale: Enhanced Edition $9.99 -> $1.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Minit $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Reigns $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 7. Reigns: Her Majesty $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 8. The Swords of Ditto $5.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 9. Umiro $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 10. Witcheye $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 11. Despotism 3k $3.49 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 12. Heal: Pocket Edition $5.49 -> $2.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 13. Kenshō $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 14. Riptide GP: Renegade $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 15. Vengeance RPG $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. Aftermath $5.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 17. Denki Blocks! Deluxe $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 18. Denki Blocks! Deluxe (Tablet) $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. DRAW CHILLY $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. Endless ATC $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 21. Forget-Me-Not $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. Ground Effect $5.99 -> $2.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 23. Hard Lines $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 24. Kiwanuka $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 25. Juggle! $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 26. Magnetic Shaving Derby $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 27. Mixt $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 28. Nobunaga's Shadow (Ninja RPG) $9.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 29. Peace, Death! $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 30. Runic Curse $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 31. Spirit $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 32. Super Soccer Champs $5.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 33. Super Soccer Champs 2021 $5.99 -> $2.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 34. Tennis Champs Returns $5.99 -> $2.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 35. TileStorm $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 36. TileStorm: Eggbot's Irish Adventure $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 37. TileStorm: Eggbot's Polar Adventure $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 38. WHO IS AWESOME $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Darko - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. Prismatic Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 3. Velvet Thinq Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Velvet Thinq Dark - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Velvet Thinq White - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Venus in HD Gyro 3D XLVersion $5.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Alexis Pie Icon Pack: Clean and Minimalistic $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Aphemis KWGT $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Bilfy Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. PixCards KWGT - Modern Card Style Widgets $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Pixurr Wallpapers - 4K, HD Walls & Backgrounds $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Rounded - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tải ngay kẻo lỡ: 32 ứng dụng miễn phí tạm thời và 61 ứng dụng đang giảm giá
vietnam.vn