Tải ngay kẻo lỡ: 31 ứng dụng miễn phí tạm thời và 57 ứng dụng đang giảm giá

Tuấn Anh| 26/10/2021 10:53

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.

monday.png

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 31 ứng dụng miễn phí tạm thời và 57 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. ProCam X ( HD Camera Pro ) $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. Movie Trailers Pro $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Temperature Converter Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. 80s Music Radio Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. 90s Music Radio Pro $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Trueshot Swing Tempo $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Pro Mp3 player - Qamp $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Zenge $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. BattleTime: Ultimate $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 3. BattleTime 2: Ultimate $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Defense Warrior Premium: Castle Battle Offline $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Dungeon & Pixel Hero VIP $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Infinity Dungeon $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. [VIP]Missile Dude RPG : Offline tap tap hero $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. 2021 NEW Math puzzles $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Assassin Lord : Idle RPG (BUFF) $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Dragon Raid (Hardcore - idle rpg) $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Peppa Pig: Party Time $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Sword Knights : Idle RPG (Magic) $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Tap Town Premium (idle RPG) - Magic $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. Crazy Halloween Puzzle $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. Superhero Armor Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 17. Superhero Fruit 2 Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 18. The House: Action-horror $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. WeaponWar $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Japes - Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 2. Light Orange - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 3. Minka Light - Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. One UI Icon Pack - Samsung Icons & Wallpapers $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Simple Quote Widget - Quote of the day widget $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. Call Notes Pro - check out who is calling $5.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. PDF Tools - Editor & Reader $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. MPC MACHINE - Sampler Drum Machine Beat Maker $9.99 -> $5.49; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. NetX Network Tools PRO $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Pocket Note Pro - a new type of notebook $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Cryptomator $9.99 -> $5.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Amazing Wheels Pro (No ads) $5.49 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. AnatomyMapp $14.99 -> $9.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 9. Bird Mail Pro -Email App $4.49 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. How much can I spend? Expense Tracker Premium $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Sub Muxic for SubSonic Server $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. WiFi Router Manager(No Ad) - Who is on My WiFi? $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. iLovecraft 2 Immersive Reading $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 14. iLovecraft Collection Vol. 1 "Immersive Book" $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 15. iPoe Collection Vol. 2 - Edgar Allan Poe $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 16. iPoe Collection Vol. 3 - Edgar Allan Poe $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 17. iPoe Collection Vol. 1 - Edgar Allan Poe $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 18. The interactive Adventures of Sherlock Holmes $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 19. The Legend of Sleepy Hollow (Immersive Experience) $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 20. Twilight Pro Unlock $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Trò chơi

 1. Sophie's Dice $3.99 -> $2.49; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Solar 2 $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Door Kickers $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Door Kickers: Action Squad $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Beat Workers $3.49 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. DISTRAINT: Deluxe Edition $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Pandemia: Virus Outbreak $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. Electric Energy Tycoon $5.00 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Note Fighter $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Romantic HOLIC: dream walker | Visual Novel Otome $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Codex of Victory - sci-fi turn based strategy $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. Demetrios $3.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. Earthlings Beware! $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 14. Fairy Knights : Story driven RPG $3.49 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. Hardboiled $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Black Orange - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. Cuticon Squircle - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Dark Orange - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. Garis Dark - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 5. Nambula Orange - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 6. Rigoletto - Squircle Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 7. Squirrel - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 8. Squircle Dark - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 9. Adaptive Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 10. Adaptive Dark - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 11. Adaptive White - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 12. WallCanic Walls $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 13. iPear 14 - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. iPear 14 - Round Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. iPear Black - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. iPear Black - Round Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 17. Pixie R -Icon Pack BETA $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 18. Sagon Icon Pack: Dark UI $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 19. Bubbles Live Wallpaper $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. Game of Life Live Wallpaper $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 21. Knots Live Wallpaper $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. Lines Live Wallpaper $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tải ngay kẻo lỡ: 31 ứng dụng miễn phí tạm thời và 57 ứng dụng đang giảm giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO