Tải ngay kẻo lỡ: 25 ứng dụng miễn phí tạm thời và 106 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá

Tuấn Anh | 26/06/2021, 11:06

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.

Tải ngay kẻo lỡ: 25 ứng dụng miễn phí tạm thời và 106 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá-1

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 25 ứng dụng miễn phí tạm thời và 106 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Simpan - Note various needs $2.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. IP Subnetting Practice $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Subnet Calculator $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. VLSM Calculator $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 5. Cast to TV Pro - Chromecast, Stream phone to TV $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Notch Battery Bar & Energy Ring 2020 $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. One Swipe Notes - Floating Notes - Gesture Notes $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. PDF Converter Pro : One- Click Converter 2021 $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 9. PDF Editor Pro - Create PDF, Sign PDF & Edit PDF $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 10. QuickClick Pro - Auto Clicker, Click Assistant $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 11. Smart Calculator Pro - All Unit Convertor Pro 2021 $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 12. Smart Gallery Pro - Advance Photo & Video Manager $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 13. Smart Note Pro - Take Notes, Drawing Notes 2021 $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 14. GFX Tool Pro | Crosshair $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. Streak Alarm for Snapchat (Streak Reminder) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Dan's World : Adventure Game 2D $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 2. Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 3. New Math Puzzles for Geniuses 2021 $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 4. Block Puzzle $3.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 5. The Weapon King VIP - Making Legendary Swords $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 6. Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Black Army Sapphire - Icon Pack - Fresh dashboard $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 2. Hexadark - Hexa Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 3. Hexanet White - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa

Khuyến mãi, giảm giá

Ứng dụng

 1. Kitchen Calculator and Recipe Converter $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 2. LiquidPlayer Pro : music equalizer mp3 radio 3D $5.99 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 3. Money Manager - Expense Tracker, Personal Finance $3.49 -> $2.39; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 4. WiFi Signal Strength Meter Pro(No Ads) $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
Quảng cáo

Trò chơi

 1. ACE Academy $9.99 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 2. Bulb Boy $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 3. Clouds & Sheep 2 Premium $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Crystalline $9.99 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Door Kickers $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Dungeon Adventure: Heroic Ed. $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Ethereal Enigma $9.99 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. Farm Invasion USA - Premium $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 9. Kaori After Story $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 10. Neighbours from Hell: Season 1 - Premium $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 11. Noch mal! $3.49 -> $2.40; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 12. This Is the Police 2 $7.99 -> $3.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 13. Agricola All Creatures... $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. #AkiRobots $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. Blood Card $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. Bloodstained: Ritual of the Night $9.99 -> $6.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 17. Breaking Gates – 2D Action Platformer $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 18. Carcassonne: Official Board Game -Tiles & Tactics $5.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 19. Cat Lady - The Card Game $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 20. Charterstone: Digital Edition $9.99 -> $5.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 21. Crossroads: Roguelike RPG Dungeon Crawler $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 22. Dark Mist $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 23. Deathtrap Dungeon Trilogy $3.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 24. Eight-Minute Empire $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 25. Fran Bow Chapter 1 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 26. Fran Bow Chapter 2 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 27. Fran Bow Chapter 3 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 28. Fran Bow Chapter 4 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 29. Fran Bow Chapter 5 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 30. Funny Animals! Zoo for toddler $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 31. Gloom: Digital Edition $6.99 -> $3.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 32. Hack, Slash, Loot $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 33. Iron Marines: RTS Offline Real Time Strategy Game $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 34. Isle of Skye: The Tactical Board Game $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 35. Istanbul: Digital Edition $6.99 -> $3.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 36. King and Assassins: The Board Game $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 37. Kingdom Rush Frontiers - Tower Defense Game $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 38. Kingdom Rush Origins - Tower Defense Game $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 39. Kingdom Rush Vengeance - Tower Defense Game $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 40. Kitty Powers' Love Life $5.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 41. Kitty Powers' Matchmaker $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 42. Le Havre: The Inland Port $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 43. Little Misfortune $8.99 -> $3.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 44. Love Letter - Strategy Card Game $3.49 -> $1.75; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 45. Lucy -The Eternity She Wished For- $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 46. MO: Astray $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 47. Mystic Vale $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 48. OK Golf $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 49. OUT OF THE BOX | Life Simulation Puzzle Adventure $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 50. Pandemic: The Board Game $5.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 51. Passpartout: The Starving Artist $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 52. Scythe: Digital Edition $8.99 -> $4.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 53. Small World: Civilizations & Conquests $5.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 54. Steam: Rails to Riches $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 55. Tallowmere $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 56. Terraforming Mars $8.99 -> $4.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 57. The Captain is Dead $9.99 -> $6.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 58. Three Kingdoms The Last Warlord $12.99 -> $6.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 59. Ticket to Ride $6.99 -> $3.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 60. Trials of H̶a̸r̶mo̷n̷y ~ A Lost Phone Visual Novel $3.79 -> $1.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 61. Twilight Struggle $7.99 -> $3.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 62. Zombicide: Tactics & Shotguns $5.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 63. Achikaps Pro $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 64. Agent A: A puzzle in disguise $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 65. Bleentoro Pro $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 66. Cottage Garden $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 67. Data Defense $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 68. Indian Summer $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 69. My so-called future girlfriend [Visual Novel] $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 70. RPG Asdivine Hearts $7.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 71. [Premium] RPG Dragon Lapis $5.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 72. RPG Liege Dragon $8.99 -> $3.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 73. Stockpile $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 74. Terra Mystica $9.99 -> $5.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 75. The Castles Of Burgundy $9.99 -> $5.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 76. Viticulture $9.99 -> $5.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 77. Vodobanka Pro $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 78. Aeon's End $9.99 -> $5.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 79. Bloons TD 5 $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 80. Bloons TD 6 $4,99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 81. Muse Dash $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 82. One Deck Dungeon $6.99 -> $1.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 83. Sentinels of the Multiverse $6.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. PastelWalls - Beautiful pastel wallpapers $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Nova Dark Icon Pack - Rounded Square Shaped Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Flat Circle - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Nova Icon Pack - Rounded Square Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Verticons Icon Pack $1.69 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Cuticon Hexa - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Dark Blue - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Hexaring - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Nambula Blue - Lines Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Pix-Pie Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Sudus - Hexa Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Nebula Icon Pack $1.45 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. Amons icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 14. Asabura icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 15. Color gloss icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 16. Domka icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 17. Kaorin icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 18. Rest icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 19. Shimu icon pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
  Bài liên quan
  Tải ngay kẻo lỡ: 26 ứng dụng miễn phí tạm thời và 35 ứng dụng đang giảm giá
  Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  Tải ngay kẻo lỡ: 25 ứng dụng miễn phí tạm thời và 106 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá