Tải ngay kẻo lỡ: 22 ứng dụng miễn phí tạm thời và 78 ứng dụng đang giảm giá

Tuấn Anh| 21/12/2021 09:14

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.

monday.png

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 22 ứng dụng miễn phí tạm thời và 78 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Simply HDR $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. Speed Camera Radar (PRO) $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa

Trò chơi

 1. Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 2. Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 3. Defender Heroes Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 4. ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 5. Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 6. Perplex $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Light Purple - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Black Army Ruby - Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 3. Black & White HD -Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 4. Cirgus - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 5. Color lines - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 6. Glass Black - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. Glass Neon - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. Metal Circle - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 9. Next Icon Pack Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. Pixel Pie 3D - Icon Pack $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Roui - Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. Rugo - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. WhatsArt - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 14. Win Metal - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. Geometry PRO $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Math Studio $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Baby Sleep PRO $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Bird Mail Pro -Email App $4.49 -> $2.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Mindroid PRO Unlock $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Sleep as Android Unlock $19.99 -> $9.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 7. Twilight Pro Unlock $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 8. Image To Text Converter Pro $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 9. Mobile Doc Scanner (MDScan) + OCR $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 10. Navigator PRO $6.99 -> $4.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 11. PDF Tools - Editor & Reader $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 12. SSH Server $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 13. FolderSync Pro $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. Screen Lock Pro - Fingerprint, Smart lock, IRIS $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. AR GPS Compass Map 3D Pro $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. Auto TTS $9.99 -> $3.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 17. Floating Button $8.39 -> $5.87; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. the Sequence $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 2. the Sequence [2] $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Unit 404 $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. One Punch - LIMITED EDITION $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Package Inc - Cargo Simulator $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Railways - Train Simulator $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Traffix: Traffic Simulator $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 8. Bridge Constructor Playground $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Bridge Constructor Portal $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Bridge Constructor Stunts $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Bridge Constructor: The Walking Dead $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Dead Age $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. No More Buttons $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. One More Button $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. OTTTD : Over The Top TD $6.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. Pixel Heroes: Byte & Magic $6.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 17. The Inner World - The Last Wind Monk $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 18. Truberbrook $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 19. Absolute Drift $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. Chameleon Run $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 21. DISTRAINT 2 $7.49 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. FRAMED $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 23. FRAMED 2 $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 24. Fran Bow Chapter 1 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 25. Fran Bow Chapter 2 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 26. Fran Bow Chapter 3 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 27. Fran Bow Chapter 4 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 28. Fran Bow Chapter 5 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 29. Getting Over It with Bennett Foddy $4.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 30. Guppy $3.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 31. Invert - Tile Flipping Puzzles $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 32. Lichtspeer $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 33. Little Misfortune $8.99 -> $3.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 34. Lumino City $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 35. Pumped BMX 3 $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 36. Stomped! $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 37. Summer Catchers $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 38. Suzy Cube $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 39. The Bug Butcher $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 40. Trail Boss BMX $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 41. Death Road to Canada $9.99 -> $1.49; Hết hạn sau ? ngày nữa
 42. Wayward Souls $6.99 -> $1.49; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Hera Dark: Circle Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Hera Icon Pack: Circle Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Alexis Icon Pack: Minimal $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Camo Light Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Rugo - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Anubis Black - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Anubis - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Drawon - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Earth & Moon 3D Wallpaper PRO $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Hexadark - Hexa Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Horux Black - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Horux Black - Round Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Horux White - Round Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. Unusual Wallpapers $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. Cuticon Hexa - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. Hexanet White - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 17. Hexaring - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 18. Nambula Galaxy - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. Sudus - Hexa Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tải ngay kẻo lỡ: 22 ứng dụng miễn phí tạm thời và 78 ứng dụng đang giảm giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO