Tải ngay kẻo lỡ: 22 ứng dụng miễn phí tạm thời và 68 ứng dụng đang giảm giá

Tuấn Anh| 30/10/2021 09:35

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.

friday.png

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 22 ứng dụng miễn phí tạm thời và 68 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Stark Suspension by Virtual Trainer $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Accurate Weather Forecast $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. MiniWheels Pro: Miniatures Register $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. Unit Lab - Converter & Calculator $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. World Of Chess 3D $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa

Trò chơi

 1. Fathomless $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. Tales of the Black Death - France $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Infinite Launch $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Cartoon Craft $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Defender Legend Premium: Hero Champions TD $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Message Quest — the amazing adventures of Feste $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Becker cat's adventures $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. Cyber Fighters: Legends of Stickman League RPG $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 9. Healing Wood Block Travel $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. Stories: Your Choice (interactive novels) $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Tap Legend Premium: Hero Fight Offline $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. TouchTouchPangPang $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Aline Orange: linear icon pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 11 giờ nữa
 2. Square White - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 11 giờ nữa
 3. Teardrop Black - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 11 giờ nữa
 4. Light Blue - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 1 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. WiFi Mouse Pro $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. KReader PRO: kindle read all formats (no Ads) $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 3. FolderSync Pro $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 4. Power Audio Equalizer $3.75 -> $2.45; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Crashlands: Story-driven Crafting ARPG $6.99 -> $4.49; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Levelhead - Infinitely challenging platformer $6.99 -> $4.49; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Cat Lady - The Card Game $3.49 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. Deathtrap Dungeon Trilogy $3.49 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 5. Full Pipe: Premium Game $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 6. InfiniteCorp: Cyberpunk Card Game $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 7. Iron Marines: RTS Offline Real Time Strategy Game $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 8. Kingdom Rush Frontiers TD $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 9. Kingdom Rush Origins - TD $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 10. Kingdom Rush Vengeance - Tower Defense Game $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 11. Kitty Powers' Love Life $5.99 -> $3.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 12. Kitty Powers' Matchmaker $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 13. Knights of San Francisco $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 14. Morgiana: Mysteries (Full) $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 15. Mystic Vale $5.99 -> $3.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 16. Ordesa - the interactive movie $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 17. Revenge of the Spirit: Full $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 18. Slayaway Camp: 1980's Horror Puzzle Fun! $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 19. Swim Out $3.49 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 20. Talisman $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 21. Talisman: Origins $2.49 -> $1.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 22. Tallowmere $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 23. The Wanderer: Frankenstein's Creature $5.49 -> $2.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 24. Three Kingdoms The Last Warlord $12.99 -> $6.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 25. Kickass Commandos $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 26. 1944 Burning Bridges Premium $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 27. Fran Bow Chapter 1 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 28. Fran Bow Chapter 2 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 29. Fran Bow Chapter 3 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 30. Fran Bow Chapter 4 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 31. Fran Bow Chapter 5 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 32. Rebel Cops $7.99 -> $4.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 33. BATTLESHIP - Multiplayer Game $4.99 -> $2.50; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 34. Battlevoid: Sector Siege $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 35. Clue $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 36. Crossroads: Roguelike RPG Dungeon Crawler $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 37. Gnomes Garden 5: Halloween $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 38. Million Onion Hotel $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 39. Mindcell $5.00 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 40. MONOPOLY - Classic Board Game $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 41. Package Inc - Cargo Simulator $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 42. The Game of Life $2.99 -> $1.50; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 43. THE GAME OF LIFE Vacations $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 44. Traffix: Traffic Simulator $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 45. Dungeon Maker $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 46. Kaiju Big Battel Fighto Fantasy $9.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 47. Machinarium $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 48. Mortal Crusade: Platformer with Knight Adventure $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 49. Bigfoot Quest $3.99 -> $2.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 50. Pascal's Wager $6.99 -> $4.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 51. Railways - Train Simulator $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 52. Rainbow Yggdrasil $7.99 -> $5.49; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Awf Pixel - watch face $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Selene Noir: Dark Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Black Blue - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Blackdiant Blue - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Dark Blue - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Diamond - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 7. Nambula Blue - Lines Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 8. Olympia - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 9. Anubis - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Anubis - Round Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Cartogram - Live Map Wallpapers & Backgrounds $2.50 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. Orb - 3D Live Wallpaper $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tải ngay kẻo lỡ: 22 ứng dụng miễn phí tạm thời và 68 ứng dụng đang giảm giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO