Tải ngay kẻo lỡ: 117 ứng dụng và trò chơi Android đang khuyến mãi dịp năm mới

Tuấn Anh| 01/01/2022 09:43

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.

xmas-sales.png

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 117 ứng dụng và trò chơi Android đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Equalizer FX Pro $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. 4K Video Player $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Document Scanner - Scan PDF $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Gallery $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. SkanApp hands-free PDF book scanner $19.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Stark Dumbbell $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 7. Multi-Screen Voice Calculator Pro $3.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Defense of Egypt TD Premium $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. Asteroid $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium) $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. Defender Battle Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Epic Heroes War - Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Even and Odd Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 7. Heroes Defender Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 8. Survivalist: invasion PRO $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 9. Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 10. Fall of Reich - WW2 Allied Siege $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 11. Frontier Wars Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 12. Mystic Guardian PV: Old School Action RPG $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 13. Shadow of Death: Dark Knight $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 14. Sudoku Challenge Offline $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 15. The Survivor: Rusty Forest $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 16. Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 17. Crisis of the Middle Ages $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 18. Inferno - Virtual Reality Roller Coaster (VR) $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 19. Sonny The Mad Man $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 20. The Curse Of Zigoris $2.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 21. Burning Fortress 2 $1.00 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. Cross the Cliff $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 23. Let the Pharaoh Free $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 24. Pirate Defender Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 25. Space Shooter: Galaxy Attack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Color Blocks: live wallpaper $1.50 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 2. Maple: live wallpaper $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. NetMan: Network Tools & Utils $5.99 -> $3.49; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. Stoxy PRO: Stock Portfolio $7.49 -> $4.49; Hết hạn sau 11 giờ nữa
 3. 3D Anatomy $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 4. Mindz - Mind Mapping (Pro) $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 5. Paint By Numbers Creator Pro $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 6. Weather Pro - Weather Real-time Forecast $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 7. WiFi Analyzer Premium $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 8. 3D Galaxy Map PRO $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 9. Financial Calculators $2.49 -> $1.19; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 10. HIIT - interval workout PRO $4.00 -> $2.00; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 11. NoteLynX Pro Outliner Mindmap $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 12. Password Manager Pro $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 13. Real kitt - talking AI app (Ultimate) $7.99 -> $2.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 14. SoundWave 2 Boom $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 15. SoundWave 2 Plus $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 16. SUI File Explorer PRO $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 17. TXD Tool $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 18. 3D Ball Compass $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 19. NFC ReTag PRO $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 20. PC Creator PRO - PC Building $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 21. ISS Detector Pro $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 22. My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 23. Stark Fitness: Simply Train $19.99 -> $9.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 24. Storm radar and hurricane tracker - eRadar HD Pro $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Swim Out $3.49 -> $1.49; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. ALTER EGO COMPLEX $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Animus: Revenant $12.99 -> $6.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Crossroads: Roguelike RPG Dungeon Crawler $4.99 -> $1.49; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Endless ATC $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. RPG Celestial Hearts $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 7. Small Living World UNLOCKED $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 8. Tobrix $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 9. Up and Down: gems $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 10. 7Days: Offline Mystery Story $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 11. Argo's Choice: Offline Game $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 12. AWAKENING HORROR 1-5 $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 13. Buff Knight: Offline Idle RPG $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 14. cress pro $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 15. Grand Prix Story $6.99 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 16. Highrise Heroes: Word Challenge $3.99 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 17. Pocket Academy $6.99 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 18. Pocket League Story $5.49 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 19. Push Blox $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 20. Slaughter 2: Prison Assault $5.00 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 21. The Sushi Spinnery $6.99 -> $3.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 22. Underworld Office $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 23. Super64Pro Emulator $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 24. 1944 Burning Bridges Premium $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 25. Battle Chasers: Nightwar $9.99 -> $3.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 26. Clouds & Sheep Premium $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 27. Cyberlords - Arcology $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 28. Guitar Fretter $7.99 -> $3.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 29. Nomads of the Fallen Star $7.99 -> $3.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 30. Not Exactly A Hero: Interactive Story Game $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 31. Star Nomad 2 (Oreo+) $7.99 -> $3.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 32. Crown of the Empire 2: Around the World $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 33. Katy & Bob: Safari Café $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 34. Lost Artifacts: Golden Island $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 35. G30 - A Memory Maze $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 36. Majotori $3.49 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. ACTIVE Seven - Modern Digital $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Awf Digital 1 - watch face $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 3. One4KWGT Pro: KWGT Pro widgets $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 4. PRIME 003 - Modern Digital $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 5. Caelus Duotone Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 6. Arcade Daze XP Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 7. Athena Dark Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 8. Athena Icon Pack: iOS icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 9. Gems Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 10. Pix Material You Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 11. X Launcher Pro $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 12. iPear 15 - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 13. iPear Black - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 14. iPear Black - Round Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 15. 3D Square Red Icon Pack Oneplus Style $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 16. Autumn Leaves in HD Gyro 3D XL Parallax Wallpaper $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 17. Cracked Screen Gyro 3D PRO Parallax Wallpaper HD $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 18. Marble Maze Wallpaper Game XL $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 19. Venus in HD Gyro 3D XLVersion $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 20. Water Touch Pro Parallax Live Wallpaper $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 21. Battery Saving Analog Clocks Live Wallpaper Pro $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 22. Spaghetti Wallpapers $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 23. Waiting for Christmas PRO Live Wallpaper $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tải ngay kẻo lỡ: 117 ứng dụng và trò chơi Android đang khuyến mãi dịp năm mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO