Năm mới, hạnh phúc cũ

Năm mới, hạnh phúc cũ

Chuyện cũ mình bỏ qua, câu hát tôi được nghe nhiều nhất trong mùa tết năm nay xem chừng cũng là một chân lý sống.