7 cách sửa lỗi tài liệu Microsoft Word

7 cách sửa lỗi tài liệu Microsoft Word

Một tài liệu Word bị lỗi có thể không mở được hoặc chỉ hiển thị một phần hay không có nội dung gì cả. 7 cách dưới đây sẽ giúp bạn mở tài liệu Word bị hỏng.