4 thế giới có thể có sự sống ngoài hành tinh

4 thế giới có thể có sự sống ngoài hành tinh

Phát hiện gần đây về phosphine sinh học có thể có trong các đám mây của Sao Kim cho thấy một số thành phần tương tự liên quan đến sự sống cũng tồn tại ở những nơi khác trong Hệ Mặt trời.