Sơn La: Siết quản lý đấu giá “đất vàng” sau rà soát

Nguyễn Nga| 24/06/2022 11:30

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai do UBND tỉnh Sơn La đề ra, tại Công văn số 2218/UBND-KT.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành chính phù hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến, để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhưng giảm thiểu việc đến tận các trung tâm nộp hồ sơ.

1-1-.jpg

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, xây dựng quy chế phối hợp để tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích với một số thủ tục đất đai.

Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai để trao đổi, thống nhất phương thức triển khai thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai gồm: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích với thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính giữa các đơn vị Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT cũng như việc chuyển phát các công văn, tài liệu về đất đai đến các cơ quan có liên quan đối với trường hợp phải chuyển bản giấy qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Quản lý chặt chẽ dữ liệu hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trường hợp chưa chuẩn bị được hạ tầng và các điều kiện để vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, căn cứ vào điều kiện thực trạng về hạ tầng, nhu cầu, nguồn lực của địa phương, cần nghiên cứu xây dựng đơn giá cho thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin (giải pháp đồng bộ cả phần cứng phục vụ cài đặt phần mềm, lưu trữ dữ liệu và đường truyền) để các Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện lưu trữ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho các địa phương và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Công bố công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

2-1-.jpg

Đặc biệt, tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước.

Thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Chủ trì lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết đối với các phương án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (năng lực về tài chính, kỹ thuật, ký quỹ, nguồn vốn của chủ đầu tư, thời gian đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nếu trúng đấu giá…);

Làm tốt công tác xác định giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá đất của thị trường; tiếp tục rà soát lại toàn bộ các thủ tục, hồ sơ, quy trình, phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trường hợp phát hiện các bất cập, sai sót thì báo cáo UBND tỉnh để kịp thời xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030. Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia với quy hoạch tỉnh, giữa quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; giữa kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.

UBND các huyện, thành phố công khai, niêm yết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã; danh mục dự án nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đăng ký, điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất để trình HĐND tỉnh thông qua phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai và các vản bản hướng dẫn thi hành.

Chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung vào việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, không đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường. Phối hợp với Sở TN&MT lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá khởi điểm đảm bảo theo quy định.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Siết quản lý đấu giá “đất vàng” sau rà soát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO