Sổ đỏ cấp sai vị trí đất, người dân phải xử lý thế nào?

10/01/2024 14:31

Nhiều trường hợp người dân bị cấp sổ đỏ sai vị trí nhưng băn khoăn chưa biết phải xử lý như thế nào và dưới đây là một số thông tin giải đáp.

Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định những trường hợp đính chính sổ đỏ bao gồm:

- Thứ nhất là có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ của pháp nhân, nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

- Thứ hai là có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ được kê khai khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận.

Như vậy, nếu quá trình cấp sổ đỏ có sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin dẫn đến cấp sai vị trí đất (sai số ô, số thửa đất, số tờ bản đồ...) so với hồ sơ kê khai ban đầu được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận thì người dân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ.

Nếu quá trình cấp sổ đỏ có sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin dẫn đến cấp sai vị trí đấ thì người dân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ

Nếu quá trình cấp sổ đỏ có sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin dẫn đến cấp sai vị trí đấ thì người dân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ

Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 có quy định việc thu hồi Sổ đỏ được thực hiện đối với các trường hợp sau:

- Đầu tiên là trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ đã cấp;

- Thứ hai là khi cấp đổi Sổ đỏ;

- Thứ ba là khi người sử dụng đất/chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất dẫn đến phải cấp mới Sổ đỏ;

- Cuối cùng là do Sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất, trừ trường hợp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

Theo đó, nếu sổ đỏ cấp sai vị trí mà dẫn đến không đúng diện tích đất được cấp hoặc trong quá trình đính chính sổ đỏ mà có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi sổ đỏ cấp trước đó.

Trường hợp sai sót do Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện thì cơ quan này có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu hợp tác để thực hiện việc đính chính.

Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ, thủ tục thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ cấp sai vị trí đất được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đính chính Sổ đỏ cấp sai vị trí đất

Người được cấp Sổ đỏ chuẩn bị bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ gồm:

- Thứ nhất là đơn đề nghị đính chính (trong trường hợp người sử dụng đất/chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Sổ đỏ hoặc sai sót là do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đã cấp;

- Thứ hai là bản gốc sổ đỏ đã cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai của địa phương

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đính chính thông tin

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra và lập biên bản kết luận về nội dung, nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính. Đồng thời thực hiện chỉnh lý nội dung sai sót trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền trả kết quả

BẢO HƯNG

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sổ đỏ cấp sai vị trí đất, người dân phải xử lý thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO