Xuất hiện quầng sáng xanh trên sao Hỏa

Xuất hiện quầng sáng xanh trên sao Hỏa

Giải thích được hiện tượng này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu được thêm về khí quyển sao Hỏa để chuẩn bị tốt hơn cho các chuyến du hành thám hiểm bề mặt hành tinh Đỏ.