Chủ Nhật, 09/05/2021, 11:54 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Từ bi – vẻ đẹp vẹn toàn của con người thế tục

    Cuốn sách “Từ bi” của bậc thầy tâm linh Osho mang đến những nhận thức sâu sắc về tình yêu thương và sự tự do đích thực. “Nếu thiền là bông hoa thì từ bi chính là hương thơm” do vậy từ bi là vẻ đẹp vẹn toàn của thế tục.