4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đều có 'sạn'

4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đều có 'sạn'

Không chỉ SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều mà một số sách khác của tất cả các bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống", "Chân trời sáng tạo", "Cùng học để phát triển năng lực", "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" đều bị chỉ ra nhiều "sạn".
Kế hoạch điều chỉnh SGK lớp 1 môn Tiếng Việt

Kế hoạch điều chỉnh SGK lớp 1 môn Tiếng Việt

Trước những bất hợp lý về nội dung trong bộ sách Tiếng Việt Cánh diều ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã yêu cầu nhà xuất bản và tác giả sách giáo khoa Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính.
Băn khoăn khi "nhặt sạn" sách giáo khoa mới

Băn khoăn khi "nhặt sạn" sách giáo khoa mới

Nhiều ý kiến từ các nhà sư phạm đánh giá cả 5 bộ sách mới đều tốt hơn, đẹp hơn! Chương trình 5 bộ sách mới đang là bước tiến lớn trong công cuộc đổi mới của giáo dục, bước tiến này cần được bảo vệ bằng sự công tâm của tất cả chúng ta.