Redoxy-3C xử lý nước như thế nào?

Redoxy-3C xử lý nước như thế nào?

Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội từng khẳng định, sau khi xử lý nước bằng chế phẩm Redoxy-3C, thông thường sau 24h, nước hồ sẽ trong xanh trở lại. Vậy Redoxy-3c là gì?