Bệ rạc sau một lần ngoại tình

Bệ rạc sau một lần ngoại tình

Người lớn xúm vào bàn cách tách gỡ cặp đôi, nhưng gỡ không ra. Bọn trẻ nói làm dữ quá chúng sẽ bỏ đi xứ khác, hoặc cùng chết.
Pakistan: Lũ lụt nghiêm trọng đã tấn công thành phố Karachi

Pakistan: Lũ lụt nghiêm trọng đã tấn công thành phố Karachi

Ít nhất 10 người đã chết vì mưa kéo dài, và lũ lụt sau đó. Một số người bị điện giật trong khi những người khác bị nhà sập đè, và người ta lo ngại rằng con số này có thể tăng lên vì nhiều tuyến đường vẫn không thể đi lại được.