Thứ Hai, 08/03/2021, 01:12 (GMT+7) | Điểm tin:
Xung quanh Trái Đất toàn là rác

Xung quanh Trái Đất toàn là rác

Kể từ năm 1957, quỹ đạo thấp quanh Trái đất đã trở thành một môi trường đầy “rác thải” sau hơn 2.200 lần phóng vệ tinh.