Phép thử đàn ông sau ly hôn

Phép thử đàn ông sau ly hôn

Có câu nói: “Bộ mặt thật của đàn bà là sau khi họ tẩy trang. Bộ mặt thật của đàn ông là sau khi họ ly hôn”.