Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật khi hoạt động xã hội thế nào?

hoàng quỳnh | 22/12/2021, 14:00

Bạn đọc có email thuytrangXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hiện nay, có quy định pháp luật cụ thể nào về quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật khi tham gia hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội khác không?

Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 9 Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13.12.2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật quy định quy tắc ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội khác như sau:

1. Phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện, phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định pháp luật.

2. Dùng uy tín cá nhân để lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội đến cộng đồng, chú trọng các hoạt động liên quan đến giáo dục sức khoẻ cộng đồng, lối sống thân thiện và bảo vệ môi trường.

3. Công khai, minh bạch kịp thời khi tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ uy tín, trách nhiệm, danh dự người hoạt động nghệ thuật, không lạm dụng danh hiệu, danh xưng, hình ảnh để tư lợi cá nhân.

Quảng cáo

4. Tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường.

5. Không tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; không thực hành, ủng hộ các hoạt động mê tín dị đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Như vậy, những người hoạt động nghệ thuật khi tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội khác cần tuân thủ các quy tắc ứng xử theo trích dẫn nêu trên.  

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật khi hoạt động xã hội thế nào?
vietnam.vn