Quy định về việc xin giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Minh Hương | 13/01/2022, 18:25

Bà Trang Vân hỏi: Quy định về việc xin giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu hiện nay như thế nào?

Luật sư Vũ Thuỳ Trang - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 7 Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định về thủ tục chuyển tuyến như sau:

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc cùng tuyến theo thủ tục sau đây:

a) Thông báo và giải thích rõ lý do chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh;

b) Ký giấy chuyển tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Trường hợp người bệnh cấp cứu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần liên hệ với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến; kiểm tra lần cuối cùng tình trạng người bệnh trước khi chuyển; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để cấp cứu người bệnh trên đường vận chuyển;

d) Trường hợp người bệnh cần sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đi phải thông báo cụ thể về tình trạng của người bệnh và những yêu cầu hỗ trợ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến có biện pháp xử trí phù hợp;

đ) Giao giấy chuyển tuyến cho người hộ tống hoặc người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh để chuyển tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến;

Quảng cáo

e) Bàn giao người bệnh, giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến.

2. Thủ tục chuyển người bệnh về tuyến dưới được thực hiện theo quy định tại các Điểm a, b, đ và e Khoản 1 Điều này.

Như vậy, việc xin giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế được Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi bệnh nhân đang khám và điều trị thực hiện theo các quy định nêu trên.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy định về việc xin giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
vietnam.vn