Thứ Sáu, 14/05/2021, 12:04 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Quỹ đen - tại sao không?

    Tôi được biết tất cả các bà các cô, ai cũng có quỹ riêng. Nói là quỹ riêng, chẳng qua là khoản cất riêng đề phòng thôi...