Sốc khi con trẻ "trao thân" cho...  người không biết tên

Sốc khi con trẻ "trao thân" cho... người không biết tên

Hiệu trưởng một trường học phải thốt lên, một chiếc điện thoại, một bộ quần áo vài triệu các em rất giữ, rất xót nếu bị mất đi. Còn chính thân thể mình thì lại cho đi nhẹ đến mức không hình dung nổi.