Hà Nội cho phép nhận chuyển nhượng đất làm dự án khu thương mại, dịch vụ 'nghìn tỷ'

Bất động sản - Ngày đăng : 09:27, 23/05/2024

Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Telin, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch - Telin tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh) có quy mô khoảng 6,3ha, tổng mức đầu tư dự kiến 867 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Telin, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu đề nghị thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để đề xuất nghiên cứu, lập dự án Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch - Telin tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại Tờ trình số 5250 ngày 17/7/2023, Tờ trình bổ sung số 9163 ngày 24/11/2023 và Tờ trình bổ sung số 2344 ngày 02/4/2024. Giao Sở TN&MT hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Telin, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu triển khai thực hiện theo đúng các quy định.

Hà Nội cho phép nhận chuyển nhượng đất làm dự án khu thương mại, dịch vụ 'nghìn tỷ' ảnh 1
Hà Nội cho phép doanh nghiệp thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch - Telin tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh).

UBND TP Hà Nội cũng giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT), Tài chính, Xây dựng, Công Thương và UBND huyện Đông Anh theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan về quy hoạch, đầu tư dự án, đất đai... theo thẩm quyền và quy định.

Công ty cổ phần Tập đoàn Telin, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu có trách nhiệm liên hệ với các Sở, ngành, UBND huyện Đông Anh để được hướng dẫn giải quyết thủ tục liên quan về quy hoạch, đầu tư dự án, đất đai... theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo UBND TP Hà Nội văn bản này có thời hạn thực hiện là 36 tháng kể từ ngày ký. Sau thời điểm trên, nếu Công ty cổ phần Tập đoàn Telin, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu chưa hoàn thành thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thì văn bản này mặc nhiên hết hiệu lực thi hành.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Tờ trình gửi UBND TP Hà Nội về việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu thực hiện theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh để thực hiện Dự án Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch – Telin, diện tích ô đất khoảng 63.736m2, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 867 tỷ đồng.

Trong đó, diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng theo Nghị định 64/CP khoảng 42.302m2, trong đó, đối với diện tích đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhà đầu tư thực hiện thoả thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người sử dụng đất theo quy định.

Đối với diện tích đất do hộ gia đình cá nhân đang quản lý, sử dụng hợp pháp mà đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định nhưng chưa có Giấy chứng nhận thì UBND huyện Đông Anh, UBND xã Đại Mạch thông báo cho người sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp sổ trước khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư.

Sở TN&MT đề nghị, sau khi được UBND TP chấp thuận cho phép thực hiện theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để đề xuất dự án phù hợp quy hoạch, nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ với UBND huyện Đông Anh để trích sao hoặc lập bản đồ giải thửa khu đất. Trong đó, xác định cụ thể vị trí, quy mô, diện tích đất do UBND xã quản lý làm cơ sở xem xét việc tách/không tách thành dự án độc lập theo quy định.

Đồng thời, liên hệ với UBND huyện Đông Anh, UBND xã Đại Mạch để thực hiện thông báo công khai với người sử dụng đất về dự án đầu tư và thống nhất với người sử dụng đất về cơ chế thực hiện (nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án).

Thông báo cho người sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ đủ điều kiện trước khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, liên hệ với Sở TN&MT để hướng dẫn thực hiện nhận chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất và xác định mốc giới, diện tích đất trong phạm vi đề xuất dự án để thực hiện nhận chuyển nhượng, tài sản gắn liền với đất.

Như Tiền Phong thông tin, trước đó liên danh nhà đầu tư liên tục đề xuất thu nhỏ quy mô dự án Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch – Telin theo hướng bỏ đi những phần đất công, đất xen kẹt. Theo Sở QH-KT, qua kiểm tra, đối chiếu với Quy hoạch phân khu N4 được duyệt, nội dung đề xuất của Liên danh nhà đầu tư có ranh giới không lấy hết ô quy hoạch có chức năng cộng cộng đô thị, tạo ra các thửa đất xen kẹt tại phía Nam và Tây Bắc khu đất ký hiệu X1 và X2, khó kiểm soát về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực.

Sau đó, UBND TP có văn bản giao Sở TN&MT tiếp tục rà soát, làm rõ một số nội dung. Trong đó, chủ trì trao đổi, làm rõ ý kiến của Sở QH-KT, của huyện Đông Anh về diện tích, ranh giới khu đất nhà đầu tư đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ ô đất quy hoạch, tránh hình thành diện tích đất xen kẹt của ô đất quy hoạch.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị làm rõ hiện trạng quản lý sử dụng đất, quyền của người đang quản lý, sử dụng đất để xác định phạm vi quyền nhận chuyển nhượng (đặc biệt là phần đất công), đảm bảo các quy định về luật quản lý tài sản công.