Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành Bộ Công an

Nhịp sống - Ngày đăng : 11:35, 22/05/2024

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, được giao điều hành Bộ Công an, theo quyết định của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Theo đó, Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Công an theo quy định.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành Bộ Công an - 1

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hoài Thu