Thông điệp trong phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhịp sống - Ngày đăng : 09:54, 22/05/2024

Ngay sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, tân Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu nhậm chức chứa nhiều thông điệp quan trọng.

Sáng 22/5, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tướng Tô Lâm sau khi được tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ ngay sau đó.

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông giữ trọng trách Chủ tịch nước. Ông cũng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận trọng trách cao cả này.

"Đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân", tân Chủ tịch nước chia sẻ.

Thông điệp trong phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước Tô Lâm - 1

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức (Ảnh: Quang Vinh).

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của nhân dân; sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh đây là những tiền đề hết sức quan trọng để ông có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Mặt khác, điều này cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới.

Tân Chủ tịch nước cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiến định; tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc".

Đại tướng Tô Lâm cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật; xây dựng Nhà nước trong giai đoạn mới; kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển cùng nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại.

Thông điệp trong phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước Tô Lâm - 2

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm truyền tải nhiều thông điệp trong bài phát biểu nhậm chức (Ảnh: Phạm Thắng).

Lời cam kết của Chủ tịch nước cũng hướng đến mục tiêu chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ cũng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Mục tiêu khác được ông nhấn mạnh là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương; tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước.

Tân Chủ tịch nước cũng chia sẻ cam kết kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao "cây tre Việt Nam", chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xử lý hiệu quả, từ sớm, từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, cũng là một thông điệp được tân Chủ tịch nước chia sẻ.

Thông điệp trong phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước Tô Lâm - 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Phạm Thắng).

Bên cạnh đó, tân Chủ tịch nước Tô Lâm hứa không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

"Với sự thống nhất giữa "ý đảng lòng dân",  với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", tân Chủ tịch nước chia sẻ.

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an.

Giai đoạn 1988-1993, ông là Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

4 năm sau, ông lần lượt giữ chức Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an.

Từ 2006 đến 2009, ông Lâm là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Năm 2007, ông được phong hàm Thiếu tướng và thăng hàm Trung tướng 3 năm sau đó.

Năm 2009, ông đảm nhiệm vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an và trở thành Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8/2010.

Sau 6 năm giữ cương vị Thứ trưởng, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 4/2016. Trước đó 2 năm, ông được phong hàm Thượng tướng.

Đến năm 2019, ông Tô Lâm được phong hàm Đại tướng và giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an cho đến nay.

Hoài Thu