Sớm có đề xuất quy định pháp luật về dịch vụ Mobile Money

Cuộc sống số - Ngày đăng : 08:24, 22/05/2024

Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện báo cáo, đề xuất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2024.

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp thí điểm tại cuộc họp.

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo, đề xuất về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2024 để sớm triển khai thực hiện.

W-Mobile Money.jpg
Dịch vụ Mobile Money đã được các nhà mạng Việt Nam triển khai thí điểm từ năm 2021 đến nay. Ảnh: Trọng Đạt

Theo kết luận, Phó Thủ tướng định hướng Ngân hàng Nhà nước có đánh giá cụ thể, đầy đủ số liệu, sát tình hình đối với kết quả thí điểm dịch vụ Mobile Money thời gian qua.

Ngân hàng Nhà nước phải đánh giá đầy đủ các tác động, lợi ích, rủi ro, ảnh hưởng đối với các đối tượng liên quan, hệ thống thanh toán, hoạt động ngân hàng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.

Phương án, đề xuất phải đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán ngân hàng, hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia, hiệu quả, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, thông lệ quốc tế, bảo đảm công tác quản lý, quyền và lợi ích của các đối tượng liên quan.

Mobile Money là dịch vụ dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Dịch vụ Mobile Money được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai thí điểm trên phạm vi toàn quốc trong thời gian 2 năm, từ 18/11/2021 đến 18/11/2023.

Sau khoảng thời gian thí điểm ban đầu, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 192 về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money đến hết ngày 31/12/2024.

Khác với các ví điện tử thông thường, Mobile Money cung cấp cho người dùng một tài khoản gắn liền với thuê bao di động mà không cần đến tài khoản ngân hàng. Tài khoản này tương tự như tài khoản viễn thông, nhưng được phép sử dụng để chuyển tiền, thanh toán dịch vụ, hàng hóa hợp pháp tại Việt Nam.

Việc triển khai thí điểm Mobile Money là một chủ trương lớn của ngành TT&TT nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là tại các khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo, những nơi người dân không tiếp cận được với các điểm giao dịch ngân hàng.

Theo Bộ TT&TT, tính đến hết Quý I/2024, cả nước có 8,2 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, hơn 5,8 triệu người sử dụng dịch vụ Mobile Money sinh sống tại khu vực nông thôn, miền núi.