Chủ tịch Quốc hội: Cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Nhịp sống - Ngày đăng : 17:16, 20/05/2024

Thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó, tân Chủ tịch Quốc hội nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi phát biểu nhậm chức tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 20/5.

Cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

"Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào, mình cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ông nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng ý thức việc phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình.

"Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", tân Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)
Lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Anh Văn