Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Nhịp sống - Ngày đăng : 15:23, 20/05/2024

Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54 tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Sáng 20/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại đoàn về danh sách này.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, các đại biểu bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Kết quả, 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54 tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành.

W-Trần Thanh Mẫn.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Hà

Sau đó, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

440802795-3462856000672118-1893434941377464469-n-2521.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: Quốc hội

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Quốc hội đã ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; trình độ Tiến sĩ Kinh tế.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.
Ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm hoạt động công tác Đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ. Từ tháng 7/1994, ông Trần Thanh Mẫn làm Chánh Văn phòng, sau đó là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.
Ông Trần Thanh Mẫn có hơn 4 năm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tháng 4/2021, ông được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.
Tháng 7/2021, ông được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và sau đó được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho đến nay.
Ngày 2/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định.