Tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử

Kinh doanh - Ngày đăng : 12:37, 17/05/2024

Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TPHCM cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024.
cuc-thue-hcm.jpg

Theo đó, Cục Thuế TP sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn để triển khai các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc,...).

Triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai HĐĐT nói chung, triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình hóa đơn may mắn do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục rà soát cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, ngoài việc tập trung triển khai đối với lĩnh vực ăn uống, nhà hàng đã triển khai từ năm 2023 thì năm 2024 sẽ thực hiện mở rộng việc rà soát và triển khai đối với một số lĩnh vực đặc thù khác là: xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo.... để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất HĐĐT, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với quyền được nhận hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Ngành Thuế TP tiếp tục tuyên truyền đối với người bán hàng và người mua hàng về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong việc dáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên, liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy HĐĐT một cách thuận tiện để tham gia chương trình hóa đơn may mắn của ngành thuế.

Ngành Thuế TP. HCM xác định việc triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Cơ quan Thuế các cấp đang rà soát để mở rộng nhóm lĩnh vực kinh doanh đưa vào diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền cần chủ động liên hệ với các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT; đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Đối với các đơn vị đã đăng ký áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền nhưng chưa sử dụng thì phải sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Người nộp thuế tham khảo thông tin chi tiết về việc triển khai HĐĐT khởi tại từ máy tính tiền, các thông tin hướng dẫn về HĐĐT trên các kênh thông tin của Cục Thuế TP. HCM.

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)