Sẽ phát hành thống nhất mẫu phôi sổ đỏ trên cả nước

Bất động sản - Ngày đăng : 09:52, 16/05/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đang dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Dự thảo nêu rõ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước với mọi loại đất, tài sản khác gắn liền với đất.

Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: VGP)
Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: VGP)

Giấy chứng nhận gồm một tờ có 2 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi giấy chứng nhận), có kích thước 210 x 297 mm; bao gồm các nội dung theo quy định như: Quốc hiệu; Quốc huy; mã QR code; tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ.

Trên giấy ghi rõ thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất"; thông tin thửa đất"; Thông tin tài sản gắn liền với đất"; ghi chú"; sơ đồ thửa đất"; địa danh, ngày tháng năm ký và cơ quan ký giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải trang 1; nội dung lưu ý với người được cấp giấy chứng nhận.

Trang 2 của giấy chứng nhận gồm các nội dung: Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận.

Theo Bộ TNMT, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai có trách nhiệm xây dựng quy định về yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi giấy chứng nhận; tổ chức việc in ấn, phát hành phôi giấy chứng nhận cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai và văn phòng đăng ký đất đai ở các địa phương sử dụng. Cơ quan này cũng có trách nhiệm lập và quản lý sổ theo dõi phát hành phôi giấy chứng nhận; Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận ở các địa phương.

Các Sở TNMT có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng phôi giấy chứng nhận của địa phương gửi về Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai trước ngày 31/10 hàng năm; kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận ở địa phương. Đồng thời tổ chức tiêu hủy phôi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng theo quy định của pháp luật về lưu trữ; báo cáo định kỳ tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận của địa phương về Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai trước ngày 25/12 hàng năm.

Theo Bộ TNMT, ngày 5/3, Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 phân công các Bộ, ngành chuẩn bị nội dung quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó, Bộ được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

"Từ những lý do nêu trên, việc bản hành về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính để quy định chi tiết các nội dung được giao tại khoản 5 Điều 130 và khoản 2 Điều 134 của Luật Đất đai là cần thiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật", Bộ TNMT nhấn mạnh.

Thành Lâm