Chính phủ muốn trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm nửa năm

Bất động sản - Ngày đăng : 15:00, 16/04/2024

Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, trình Quốc hội xem xét cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm hơn 5 tháng.

Ngày 16/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Tài nguyên Môi trường và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Ông cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực ngày 1/7 - sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025.

Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn, nhưng phải thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng văn bản pháp luật.

Chính phủ muốn trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm nửa năm - 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Minh Khôi).

"Xây dựng các văn bản pháp luật là một trong những ưu tiên cao nhất của Chính phủ, Thủ tướng. Đây là trách nhiệm của lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết Bộ đã chủ trì soạn thảo 6 nghị định và 4 thông tư.

Trong đó, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định chi tiết 51 nội dung được giao trong luật, tập trung vào quy định chung; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau về phạm vi, đối tượng, chính sách thực thi, đồng thời lưu ý quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định giá đất cần làm rõ "có khả thi không, có thể cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền hơn nữa không, mức độ chuyển đổi số đã được chưa".

Chính phủ muốn trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm nửa năm - 2

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Minh Khôi).

Về dự thảo hai nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần có chính sách, công cụ tài chính xử lý các diện tích đất chưa hoặc chậm đưa vào sử dụng, đất nông lâm trường, chống đầu cơ đất đai…

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan báo cáo về việc có nhiều nội dung mới, vấn đề phát sinh trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 156 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, cũng như xây dựng nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Ông cho biết Bộ đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo hai nghị định này theo quy định.

Chính phủ muốn trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm nửa năm - 3

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan (Ảnh: Minh Khôi).

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp nỗ lực bảo đảm trình dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa đúng thời hạn.

"Quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến, tư duy khác nhau, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến", Phó Thủ tướng quán triệt.

Theo Phó Thủ tướng, các văn bản pháp luật do mỗi bộ, ngành chịu trách nhiệm xây dựng phải thể hiện mối quan hệ gắn bó, thực hiện mục tiêu xuyên suốt đặt ra trong Luật Đất đai năm 2024 và đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác có liên quan.

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường được giao phối hợp, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, để kịp thời có hiệu lực đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024 vào ngày 1/7.

Hoài Thu