Đường sắt bổ sung thêm tàu từ Hà Nội đi các tỉnh dịp lễ 30/4 -1/5

Kinh doanh - Ngày đăng : 16:18, 04/04/2024

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, ngoài các đôi tàu chạy cố định, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng tăng cường tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai và ngược lại.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa thông báo, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công ty chạy thêm các đoàn tàu khách ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên.

duong sat.png
Bổ sung thêm tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, Vinh, Đồng Hới dịp 30/4- 1/5. Ảnh: Lê Khánh 

Cụ thể:

Tuyến Hà Nội – Đồng Hới, tại Hà Nội chạy thêm tàu QB1 các ngày 26, 27/4. Tại Đồng Hới, chạy thêm tàu QB2 các ngày 30/4 và 1/5.

Tuyến Hà Nội – Vinh, tại Hà Nội, chạy thêm NA3, NA7 các ngày 26, 27/4; chạy thêm SE35 từ ngày 25/4 đến hết ngày 1/5. Ở chiều ngược lại tại Vinh, chạy thêm SE36 từ ngày 25/4 đến hết ngày 1/5; chạy thêm tàu NA4, NA14 các ngày 30/4, 1/5.

Tuyến Hà Nội – Thanh Hóa, tại Hà Nội chạy thêm tàu TH1 ngày 27/4. Tại Thanh Hóa chạy thêm tàu TH2 ngày 30/4 và 1/5.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, tại Hà Nội ngừng chạy tàu SP1 các ngày 30/4 và 1/5. Tại Lào Cai, chạy tàu SP2 các ngày 30/4 và 1/5. Đồng thời, công ty cho ngừng chạy tàu SP10 các ngày 30/4 và 1/5.

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng, tại Hà Nội chạy thêm tàu LP9 các ngày 27, 28/4. Tại Hải Phòng chạy thêm tàu LP10 các ngày 30/4 và 1/5, đồng thời chạy thêm tàu HP4 ngày 1/5.