Bộ Quốc phòng trả lời về trợ cấp cho cựu chiến binh 1979-1988

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:03, 18/03/2024

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về chế độ, chính sách cho cựu chiến binh phục vụ từ tháng 2/1979 đến 31/12/1988.

Cử tri cho biết theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc thuộc địa bàn xảy ra chiến sự từ tháng 2/1979 đến ngày 31/12/1988 được xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Hiện nay, nhiều cựu chiến binh tham gia chiến đấu từ những năm 1986-1988 chưa được hưởng chế độ, do thất lạc giấy tờ và nhiều nguyên nhân khác.

Cử tri kiến nghị Bộ Quốc phòng rà soát quy định và đối tượng thực tiễn để báo cáo Chính phủ có giải pháp giải quyết, hướng dẫn cho những cựu binh này được hưởng chế độ, chính sách.

Bộ Quốc phòng trả lời về trợ cấp cho cựu chiến binh 1979-1988 - 1

Cựu chiến binh bảo vệ biên giới phía Bắc trong buổi dâng hương đồng đội đã hy sinh tại Lạng Sơn (Ảnh: Ngọc Tân).

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết Quyết định 62/2011 và các văn bản hướng dẫn có liên quan đã giúp việc giải quyết chế độ, chính sách cho cựu binh được đơn giản hóa về thủ tục hành chính, bảo đảm chặt chẽ và thuận tiện.

Theo đó, đối với hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần cho cựu binh hoặc thân nhân (trường hợp cựu binh đã từ trần) chỉ cần làm một bản khai theo mẫu nộp cho trưởng thôn nơi thường trú, sau đó nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp xã; không nhất thiết phải có giấy tờ gốc.

Các trường hợp không còn giấy tờ sẽ do cấp ủy, chính quyền và Hội đồng chính sách cấp xã xem xét, xác định về đối tượng, thời gian tính hưởng chế độ trên cơ sở thực hiện dân chủ, công khai, mở rộng thành phần dự họp xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã.

Riêng với chế độ trợ cấp hằng tháng (dành cho cựu binh phục vụ từ 15 năm đến dưới 20 năm), cựu chiến binh cần có giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan đủ yếu tố chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ và thời gian công tác theo quy định.

Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại địa phương theo quy định.

Theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, các cựu chiến binh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia từ tháng 2/1979 đến ngày 31/12/1988 sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng.

Mức trợ cấp một lần là 2,5 triệu đồng với cựu binh có từ 2 năm công tác trở xuống. Từ năm thứ 3 trở đi, cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Đơn cử, ông Phúc (Long Biên, Hà Nội), một cựu binh từng chiến đấu tại mặt trận Lạng Sơn vào tháng 2/1979, có 4 năm 8 tháng tại ngũ. Khi Quyết định 62/2011 được ban hành, ông Phúc được hưởng trợ cấp một lần với số tiền 4,9 triệu đồng. Ngoài ra, ông được cấp một bảo hiểm y tế dành cho người có công.

Ngọc Tân