Công ty Flex Speed bị Thanh tra Bộ TT&TT xử phạt 18 triệu đồng

Cuộc sống số - Ngày đăng : 12:00, 23/02/2024

Ngày 26/01/2024, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed (Flex Speed).

Theo Kết luận thanh tra số 02/KL-TTra ngày 16/01/2024 của Thanh tra Bộ TT&TT, Công ty TNHH giao hàng Flex Speed được thành lập và hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật. Flex Speed đã chấp hành đúng các quy định về: cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; đảm bảo chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; tính giá cước bưu chính; bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính; lập hồ sơ đề xuất cấp độ, tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định; giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại; xử lý bưu gửi không có người nhận; thực hiện báo cáo bưu chính theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính, Flex Speed đã có 3 vi phạm do không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính (cụ thể là Bộ TT&TT) khi có sự thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp phép, cụ thể là:

Thứ nhất, Flex Speed không thông báo với Bộ TT&TT khi có thay đổi mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính (phiếu gửi) áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính.

Thứ hai, Flex Speed không thông báo với Bộ TT&TT khi thay đổi bảng giá cước dịch vụ bưu chính áp dụng cho khách hàng Sàn Thương mại điện tử Lazada.

Ngoài ra, Flex Speed thay đổi bảng chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính nhưng không thông báo với Bộ TT&TT khi có thay đổi chỉ tiêu chất lượng dịch vụ.

Flex Speed bị xử phạt 6 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm; tổng cộng cả 3 hành vi nêu trên, Flex Speed đã bị Thanh tra Bộ TT&TT xử phạt 18 triệu đồng.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ TT&TT, Công ty TNHH giao hàng Flex Speed phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà Flex Speed không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ TT&TT cũng yêu cầu Công ty TNHH giao hàng Flex Speed phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành về bưu chính và pháp luật khác có liên quan.

Các doanh nghiệp bưu chính cần lưu ý sau khi được Bộ TT&TT cấp phép hoạt động, khi có sự thay đổi về: người đại diện theo pháp luật, số điện thoại liên lạc của người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ của doanh nghiệp, giá cước dịch vụ bưu chính, chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính, mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, các quy định về khiếu nại, bồi thường thiệt hại liên quan đến dịch vụ bưu chính do doanh nghiệp cung cấp, doanh nghiệp bưu chính đều phải thông báo với Bộ TT&TT.