Tiki bị Bộ TT&TT xử phạt 22,5 triệu đồng

Cuộc sống số - Ngày đăng : 19:27, 06/02/2024

Thanh tra Bộ TT&TT đã ra quyết định xử phạt công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI (Tiki) vì 3 sai phạm trong quá trình hoạt động.

Ngày 1/2/2024, Thanh tra Bộ TT&TT đã công bố kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI (Tiki),

Nội dung kết luận cho thấy, công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI đã chấp hành tốt việc thực hiện Quyết định Thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ TT&TT, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin Đoàn Thanh tra yêu cầu.

Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm theo Luật Xuất bản. Tuy vậy, Tiki vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Trước tình trạng trên, Thanh tra Bộ TT&TT đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI, địa chỉ trụ sở chính tại số 52 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

tiki tmdt.jpg
Công ty TNHH TI KI là đơn vị thiết lập, tổ chức sàn thương mại điện tử www.tiki.vn

Tiki bị xử phạt vì 3 sai phạm. Thứ nhất, Tiki không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản khi thay đổi địa điểm trụ sở chính.

Cụ thể, năm 2018 Tiki thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ: Lầu 3, tòa nhà Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh sang số 52 Út Tịch, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản.

Với vi phạm thứ 2, Tiki không làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm khi thành lập chi nhánh. Theo đó, Tiki đã không làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm khi thành lập chi nhánh Viettel Tower, chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI.

Ngoài ra, Tiki còn bị xử phạt do không thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định năm 2022 và báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản.

Đối với mỗi vi phạm trên, Tiki bị xử lý theo hình thức xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng. Tổng cộng cả 3 vi phạm, Tiki phải nộp số tiền phạt là 22,5 triệu đồng.

Theo Thanh tra Bộ TT&TT, Công ty TNHH một thành viên Thương mại TI KI phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà Tiki không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ TT&TT yêu cầu Tiki thực hiện đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định, chấp hành các quy định về thông báo, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm khi có thay đổi, thành lập hoặc giải thể chi nhánh và chấp hành báo cáo định kỳ theo quy định.

Cùng với đó, Tiki được yêu cầu thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.