Cố ý dùng 'tiểu xảo', một doanh nghiệp Hà Nội bị Thanh Hóa cấm thầu

Nhịp sống - Ngày đăng : 14:36, 10/01/2024

Một doanh nghiệp ở Hà Nội đã trình bày sai một cách cố ý khi tham gia dự thầu, bị tỉnh Thanh Hóa ra quyết định cấm tham gia đấu thầu tại địa phương này trong 3 năm.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đây là đơn vị thành viên thuộc liên danh đã có hành vi gian lận khi tham gia đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc.

Cố ý dùng tiểu xảo, một doanh nghiệp Hà Nội bị Thanh Hóa cấm thầu - 1

Khu vực thành nội Thành Nhà Hồ (Ảnh: Trần Lê).

Dự án này do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 3 năm, kể từ ngày 9/1 đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Lý do: Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan đã trình bày sai một cách cố ý trong E-HSDT (hồ sơ dự thầu) khi tham gia dự thầu, nhằm thu được lợi ích về mặt điểm đánh giá kỹ thuật.

Tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung báo cáo, đề xuất và tham mưu của mình; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; theo dõi, giám sát việc chấp hành, thực hiện quyết định.

Trần Lê