Quảng Ngãi vượt khó, thu ngân sách vượt dự toán được giao

Nhịp sống - Ngày đăng : 17:55, 06/12/2023

Tuy tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nguồn thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi vẫn vượt dự toán Trung ương giao.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2023, nguồn thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 28.600 tỷ đồng, tăng 22,2% so dự toán Trung ương giao và tăng 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 3,03%; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.460 USD.

Năm nay, Quảng Ngãi thu hút được 4 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư khoảng 172,3 triệu USD. Bên cạnh đó có 633 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 4.622 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án sản xuất trong nước với tổng vốn là 3.400 tỷ đồng, và 9 dự án bất động sản, với 8.580 tỷ đồng.

Quảng Ngãi vượt khó, thu ngân sách vượt dự toán được giao - 1

Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất nỗ lực vượt khó, ổn định sản suất góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Năm 2024, Quảng Ngãi đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là 2,5-3%; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.460 USD.

Nguồn vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 38-39 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%. Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm (2021-2025), UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Quốc Triều