28 người được Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm là ai?

Nhịp sống - Ngày đăng : 07:35, 06/12/2023

Theo danh sách được thông qua, HĐND TP Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với lãnh đạo HĐND TP; Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cùng 5 phó chủ tịch và người đứng đầu các sở ngành.

Sáng 6/12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp cuối năm. Một trong những nội dung đáng chú ý là các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho 28 chức danh được HĐND bầu.

Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, cùng ngày, Nghị quyết xác nhận đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu sẽ được biểu quyết thông qua.

28 người được Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm là ai? - 1

Ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội tiến hành nội dung lấy phiếu tín nhiệm cho 28 chức danh là lãnh đạo HĐND, các trưởng ban, lãnh đạo UBND và giám đốc các sở (Ảnh: Thanh Hải).

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm đã được HĐND TP Hà Nội thông qua.

Trong đó, khối HĐND TP có Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Phạm Quí Tiên cùng các trưởng ban trực thuộc.

Ở khối UBND TP Hà Nội, 21 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó có Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cùng Phó Chủ tịch là các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền; Chánh Văn phòng Trương Việt Dũng; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung cùng giám đốc các sở.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp sáng 5/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để nâng cao chất lượng giám sát của HĐND cũng như hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, lấy phiếu tín nhiệm là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Hà Mỹ