Đầu tư hơn 550 tỷ đồng xây dựng tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh

Dòng chảy - Ngày đăng : 13:29, 29/11/2023

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc

Việc Khu di tích Phủ Trịnh được đầu tư bảo tồn nhằm bảo tồn và tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích.

Khu di tích Phủ Trịnh cùng với Di sản thế giới Thành nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, Di tích Quốc gia Lăng miếu Triệu Tường tạo thành tuyến, điểm du lịch văn hóa - lịch sử trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa và của quốc gia, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Đầu tư hơn 550 tỷ đồng xây dựng tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh - 1

Khu di tích Phủ Trịnh (Ảnh: Đình Minh).

Quy mô đầu tư điều chỉnh dự án, gồm: Phần hạ tầng kỹ thuật chung của dự án; khu tôn tạo phát huy giá trị di tích (trong đê) có diện tích 6,375ha và Khu cây xanh - cảnh quan (ngoài đê) có diện tích 5,345ha; thiết kế về phòng cháy chữa cháy được đơn vị có năng lực thiết kế đồng bộ kèm theo.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 550 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh Thanh Hóa hơn 270 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc hơn 71 tỷ đồng, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác hơn 209 tỷ đồng. Dự án hoàn thành trong năm 2026.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là chủ đầu tư, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Sở có trách nhiệm xây dựng phương án huy động nguồn vốn xã hội hóa theo tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành dự án đúng quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư cho dự án, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về cam kết của mình.

UBND huyện Vĩnh Lộc được giao tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trần Lê