Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến 30/6/2024

Nhịp sống - Ngày đăng : 12:30, 29/11/2023

Quốc hội đồng ý cho phép giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua , Quốc hội khóa XV, sáng 29/11.

Theo Nghị quyết được thông qua, Quốc hội đồng ý cho phép thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến 30/6/2024 - 1

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quốc hội).

Bên cạnh đó, Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31/12/2024.

Quốc hội cũng bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án này.

Theo nghị quyết, Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo Quốc hội; chỉ đạo bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp, thực hiện và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan".

Thảo luận dự thảo nghị quyết trước đó, một số đại biểu đề nghị, Dự án tái định cư sân bay Long Thành nếu không sử dụng hết vốn có thể phân bổ cho các dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác, hay bố trí tái định cư cho các dự án quan trọng quốc gia khác…

Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến 30/6/2024 - 2

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 (Ảnh: Quốc hội).

Giải trình trước khi Quốc hội biểu quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các ý kiến trên là nội dung mới, Chính phủ không đề nghị trong các tờ trình. Quốc hội cũng không thảo luận nội dung này, vì vậy chưa có cơ sở đưa vào dự thảo nghị quyết.

Theo cơ quan Thường trực của Quốc hội, nội dung kiến nghị của đại biểu là việc điều chỉnh phạm vi dự án, thuộc thẩm quyền của người quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (còn 8%) từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Mức thuế giảm này không áp dụng với một số hàng hóa, dịch vụ, đã được quy định tại Nghị quyết số 43, gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 7 luật và 9 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu với 8 dự án luật.

Quốc hội cũng cho ý kiến việc tiếp thu, chỉnh lý và quyết định điều chỉnh thời điểm trình xem xét, thông qua Dự án Luật Đất đai sửa đổi và Dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi sang kỳ họp gần nhất. Việc này để đảm bảo chất lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hiện nay.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giao tổ chức quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trình, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý các dự thảo luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế.

Ngoài ra, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; đấu thầu, mua sắm tài sản công; đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, tổ chức cán bộ…); kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Hoa Lê