Luật Viễn thông sửa đổi sẽ tác động đến thị trường ra sao?

Công nghệ - Ngày đăng : 20:15, 28/11/2023

Người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ được bảo đảm bí mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân từ các doanh nghiệp viễn thông và được cung cấp các dịch vụ có chất lượng bảo đảm.
momo hack.jpg
Người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ được cung cấp các dịch vụ có chất lượng bảo đảm.

Sáng 24/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi). Luật gồm 10 chương, 73 điều.

Đại diện Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho hay, Luật Viễn thông (sửa đổi) sẽ thúc đẩy phát triển các dịch vụ viễn thông mới. Cụ thể, Luật Viễn thông sửa đổi đã bổ sung quy định về các dịch vụ viễn thông mới, bao gồm dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Quy định đã chính danh hoá hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ trung tâm dữ liệu trong một văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cao nhất, tạo môi trường pháp lý rõ ràng cho các doanh nghiệp yên tâm cung cấp dịch vụ. Với các cách tiếp cận “quản lý nhẹ”, Luật Viễn thông sửa đổi sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, do không gây ra gánh nặng cho doanh nghiệp, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ viễn thông phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Vẫn theo Cục Viễn thông, Luật đã quy định cơ sở hạ tầng viễn thông được tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, lắp đặt trên các khu vực đất công, trụ sở công, công trình công; hoàn thiện quy định tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông và dùng chung hạ tầng viễn thông với hạ tầng kỹ thuật liên ngành.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung trách nhiệm của UBND các cấp, các bộ ngành liên quan trong việc xử lý các hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp công trình viễn thông và bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp có hạ tầng mạng phải thu hồi, tháo dỡ các công trình viễn thông thuộc quyền sở hữu, quản lý có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng.

Luật còn bổ sung nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải có phương án thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong đầu tư xây dựng và thuận tiện cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông; cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, đồng thời phải thiết kế, xây dựng, quản lý sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông sao cho đáp ứng nhu cầu sử dụng của ít nhất 2 doanh nghiệp viễn thông.

Chia sẻ tiếp về điểm mới trong Luật Viễn thông, Cục Viễn thông cho hay, Luật sẽ thúc đẩy cạnh tranh trong hoạt động viễn thông thông qua quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông, nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bán buôn của doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường phải bán buôn cho doanh nghiệp khác khi có yêu cầu, nhằm thúc đẩy thị trường bán buôn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, phát triển dịch vụ, ứng dụng mới.

“Luật bổ sung hành vi cấm sử dụng thiết bị, phần mềm gửi, truyền, nhận thông tin qua mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; Bổ sung các quy định về quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và chủ sở hữu thuê bao trong việc quản lý thông tin thuê bao, trách nhiệm hạn chế SIM không đúng thông tin thuê bao, hạn chế tình trạng cuộc gọi rác, tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo; Bổ sung nghĩa vụ của thuê bao viễn thông, không sử dụng thông tin trên giấy tờ tùy thân của mình để thực hiện giao kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông cho người khác, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật về viễn thông; và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc sử dụng số thuê bao viễn thông do mình đã giao kết hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông", đại diện Cục Viễn thông nói.

Để bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông, Luật Viễn thông sửa đổi còn làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông trong việc bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng viễn thông; bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng; bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Cục Viễn thông cho hay: “Những chủ thể sẽ bị tác động bởi Luật Viễn thông sửa đổi là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông mới (dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ trung tâm dữ liệu) cũng sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Viễn thông, tuy nhiên, được tiếp cận theo cách thức “quản lý nhẹ”, ít nghĩa vụ hơn so với các doanh nghiệp viễn thông truyền thống, trong khi được chính danh hoạt động theo pháp luật về viễn thông. Các doanh nghiệp này sẽ cần phải nghiên cứu kỹ các quy định mới của Luật Viễn thông sửa đổi để có thể thực hiện đúng và đầy đủ các quy định”.

Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ viễn thông cũng sẽ được hưởng lợi từ Luật Viễn thông sửa đổi. Cụ thể, người sử dụng dịch vụ viễn thông được bảo vệ quyền lợi tốt hơn trong đó bao gồm việc bảo đảm bí mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân từ các doanh nghiệp viễn thông, được cung cấp các dịch vụ viễn thông có chất lượng bảo đảm.