Chủ tịch Bình Định: Kiên quyết xử lý cán bộ tiêu cực lĩnh vực giao thông

Nhịp sống - Ngày đăng : 17:50, 22/11/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn yêu cầu xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Xử lý người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng

Ngày 22/11, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn ký công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý có hiệu quả việc thực thi pháp luật.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Bình Định: Kiên quyết xử lý cán bộ tiêu cực lĩnh vực giao thông - 1

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định kiểm tra nồng độ cồn lái xe (Ảnh: Bình Định).

"Xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái trong công tác đảm bảo an toàn giao thông", công văn nhấn mạnh.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, cơ quan, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

"Phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài", công văn nêu rõ.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động đăng kiểm, đăng ký phương tiện, cấp, đổi giấy phép lái xe.

Những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện tha hóa, biến chất, vi phạm pháp luật cần được kiên quyết xử lý. Cơ quan chức năng có kế hoạch luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí công việc có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Chặn tình trạng lợi dụng chức vụ để phục vụ động cơ cá nhân

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, cần thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.

Cụ thể, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ.

Bảo đảm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp.

Xử lý thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết đối với hoạt động đăng kiểm, đăng ký phương tiện, cấp, đổi giấy phép lái xe.

Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch Bình Định cũng yêu cầu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc.

Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.

Từng bước hình thành phương thức quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch Bình Định yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tiêu cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tiêu cực; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân, tham gia giám sát trong việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Doãn Công