Thủ tướng: 'Phát triển điện lực cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền'

Nhịp sống - Ngày đăng : 14:53, 17/11/2023

Hoạt động mua bán điện cần nghiên cứu, xây dựng theo hướng thị trường cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở.

Quan điểm bày được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11, sáng 17/11. Phiên họp thảo luận về các đề nghị xây dựng luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Cấp, thoát nước; Luật Điện lực (sửa đổi).

Riêng với đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt việc phát triển điện lực phải bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, an toàn trong sử dụng điện và tiết kiệm điện năng.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh cần có cơ chế huy động các nguồn lực, xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng các công trình điện lực; bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền.

Thủ tướng: Phát triển điện lực cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đối với phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới, cần nghiên cứu để tạo cơ chế đột phá trong đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng mới.

Góp ý nội dung về hoạt động mua bán điện, Thủ tướng lưu ý cần nghiên cứu, xây dựng theo hướng thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường.

Theo người đứng đầu Chính phủ, trong tháng 11, Chính phủ đã làm được nhiều việc, nỗ lực đầu tư công sức, nguồn lực xứng tầm đột phá chiến lược. Theo đó, Chính phủ đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến đối với 40 nội dung, gồm 16 đề nghị xây dựng luật; 14 dự án luật và 10 nội dung khác…

Nhận định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế vẫn còn những hạn chế, và nhiệm vụ còn rất lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hoàn thiện các các dự án luật, trình Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng.

"Những vấn đề vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, chỉ đạo", theo yêu cầu của Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao các bộ, ngành việc hoàn thiện, đẩy nhanh, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

"Các bộ, ngành rà soát nội dung cần bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Với những khó khăn, vướng mắc cấp bách đặt ra trong thực tiễn, vừa cần có giải pháp tháo gỡ mang tính chất tình thế, vừa cần sửa đổi quy định theo hướng căn cơ, lâu dài", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng: Phát triển điện lực cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền - 2

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng, trình sửa đổi quy chế làm việc của Chính phủ theo hướng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; làm rõ cơ chế xử lý, quyết định những vấn đề lớn, có ý kiến khác nhau.

"Phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng pháp luật, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng ban hành văn bản; nâng cao năng lực phản ứng chính sách trong bối cảnh tình hình diễn biến rất nhanh, nhiều diễn biến mới, chưa có tiền lệ", Thủ tướng quán triệt.

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ lưu ý các bộ, ngành phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực thực thi cho cấp dưới, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm tối thiểu chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh phải kiểm soát thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng, ban hành luật; quan tâm xây dựng quy định thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin nhằm chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật.

Hoài Thu