Trang trại nuôi cá chình, nuôi ếch trên cát thu tiền tỷ

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 11:50, 17/10/2023

Khi thời gian nuôi cá chình đặc sản bị kéo dài, anh Giang quyết định chuyển sang nuôi ếch, thu tiền tỷ mỗi năm.