Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trở thành Đại học Kinh tế TP.HCM

Nhịp sống - Ngày đăng : 13:38, 04/10/2023

Ngày 4/10, Thủ tướng đã ký quyết định 1146/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thành Đại học Kinh tế TP.HCM.

Đại học Kinh tế TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

UEH chính thức nâng cấp mô hình quản trị trở thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

UEH chính thức nâng cấp mô hình quản trị trở thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Đại học Kinh tế TP.HCM thực hiện tổ chức lại cơ cấu và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP.HCM theo quy định của Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018. Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Chính phủ giao Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng đại học, công nhận Chủ tịch Hội đồng đại học và công nhận Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM.

Từ năm 2021, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã xác định chiến lược phát triển trở thành đại học đa ngành và bền vững với việc thành lập 3 trường thành viên gồm Trường Kinh doanh UEH; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH; Trường Công nghệ và Thiết kế UEH cùng với Phân hiệu Vĩnh Long.

Người học khi tốt nghiệp các bậc trình độ ở các lĩnh vực đào tạo khác nhau vẫn nhận văn bằng tốt nghiệp của Đại học Kinh tế TP.HCM.

Quy mô đào tạo của ĐH Kinh tế TP.HCM hiện tại là hơn 36.000 người học, với 38 ngành trình độ đại học, 19 ngành trình độ thạc sĩ và 14 ngành trình độ tiến sĩ. Trường đạt tiêu chuẩn châu Âu FIBAA về chất lượng đào tạo cấp cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam cùng với 17 chương trình đào tạo đạt 2 tiêu chuẩn quốc tế là FIBAA và AUN-QA.

Như vậy, cho đến nay, Đại học Kinh tế TP.HCM là 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình “đại học đa ngành, đa lĩnh vực”, đồng nhất và hội nhập với hệ thống các đại học tiên tiến trên thế giới.

Lâm Ngọc