Trường tiểu học ở Hải Dương bị yêu cầu tạm dừng kêu gọi đóng góp đầu năm

Nhịp sống - Ngày đăng : 22:00, 03/10/2023

Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã yêu cầu trường Tiểu học Thượng Quận tạm dừng kêu gọi đóng góp đầu năm sau khi phụ huynh phản ánh có dấu hiệu lạm thu.

Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh trường Tiểu học Thượng Quận (Thị xã Kinh Môn) triển khai thu các khoản đóng góp tự nguyện nhưng mang tính "ép buộc".

Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn đã có báo cáo về 14 khoản thu của trường Tiểu học Thượng Quận, đưa ra con số bị phản ánh so sánh với con số thực tế của nhà trường dự kiến thu, đã thu.

Cụ thể, nhà trường bị phản ánh kêu gọi ủng hộ cơ sở vật chất (bàn ghế) đầu vào lớp 1 là 400.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế nhà trường vận động tài trợ là 700.000 đồng/học sinh (mua bàn ghế lớp 1, sửa chữa nền nhà, tu sửa đường điện của các phòng lớp 1).

Đối với khoản thu này, nhà trường đang lấy ý kiến phụ huynh để báo cáo lãnh đạo địa phương và Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn; chưa tiến hành nhận kinh phí, hiện vật. Ngoài ra, nhà trường bị phản ánh kêu gọi ủng hộ 700.000 đồng/học sinh đối với khoản thu cơ sở vật chất đầu vào lớp 1 bán trú.

Nhưng thực tế nhà trường chỉ kêu gọi ủng hộ khoản tiền này là 400.000 đồng/học sinh (gồm mua đệm, quạt, điều hòa và giường nằm). Đối với khoản thu này, nhà trường đang lấy ý kiến phụ huynh để báo cáo và chưa nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ.

Tiếp đến, nhà trường bị phản ánh kêu gọi ủng hộ tiền cơ sở vật chất đầu vào lớp 1 là 400.000 đồng/học sinh. Nội dung này, trường khẳng định không có trong kế hoạch thu, thông tin phản ánh không đúng.

Báo cáo rà soát của Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn sau phản ánh của dư luận.

Báo cáo rà soát của Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn sau phản ánh của dư luận.

Với khoản thu đồ dùng học sinh, nhà trường bị phản ánh thu 350.000 đồng/em. Tuy nhiên, trường Tiểu học Thượng Quận khẳng định phụ huynh nhờ giáo viên chủ nhiệm mua cho học sinh các dụng cụ: bảng, bút viết bảng, đất nặn, giấy thủ công... với số tiền là 265.000 đồng/học sinh và đã thực hiện xong.

Khoản thu nước uống, nhà trường bị phản ánh thu 100.000 đồng/học sinh, nhưng thực tế chỉ thu 63.000 đồng/học sinh; vở ghi nhà trường bị phản ánh thu 157.000 đồng/học sinh, nhưng thực tế nhà trường chỉ thu 126.000 đồng/học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường bị phản ánh thu tiền vệ sinh trường là 120.000 đồng/học sinh, nhưng thực tế chỉ thu 100.000 đồng/học sinh.

Tiền quỹ lớp nhà trường bị phản ánh thu 200.000 đồng/học sinh, nhưng đây là khoản thu do Ban đại diện phụ huynh thực hiện, Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn đã kiểm tra và yêu cầu trả lại phụ huynh.

Theo nội dung báo cáo của Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn, có 5 nội dung phản ánh trên mạng xã hội về các khoản thu không đúng với thực tế mà trường Tiểu học Thượng Quận đang thực hiện.

Đối với các nội dung kêu gọi ủng hộ đầu vào lớp 1, nhà trường đang lấy ý kiến của phụ huynh để báo cáo lãnh đạo địa phương và Phòng GD&ĐT.

Về các nội dung phản ánh, Phòng GD&ĐT yêu cầu trường Tiểu học Thượng Quận chưa triển khai thực hiện vận động (kêu gọi ủng hộ) khi chưa được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

Phòng GD&ĐT Thị xã Kinh Môn yêu cầu trường Tiểu học Thượng Quận báo cáo lãnh đạo địa phương trước khi triển khai thu, đóng góp; công khai các khoản thu và triển khai theo đúng quy định (nếu thu theo kỳ phải được sự đồng ý của tất cả phụ huynh học sinh); không triển khai tạm thu.

(Nguồn: Vietnamnet)