Thông báo về việc thực hiện chủ trương hạn chế tiến tới dừng dâng cúng, đốt vàng mã trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo

Nhịp sống - Ngày đăng : 14:36, 02/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 07/6/2023 của UBND huyện Côn Đảo về việc triển khai thực hiện chủ trương hạn chế tiến tới dừng dâng cúng, đốt vàng mã tại các điểm di tích, khu di tích trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo thông báo lộ trình thực hiện chủ trương hạn chế tiến tới dừng dâng cúng, đốt vàng mã trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo, như sau:

z4428764071861 047aef37a912b4c9d2a57c66857291b4

Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, Nhân dân và du khách được biết.

Trân trọng.